Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

52. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 29. mája 2017
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
886 52. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 886 k volebnej komisii (94.53 kB)
887 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 887 k schváleniu programu (111.86 kB)
888 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 888 - JUDr. Dana Bartová (108.67 kB)
889 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 889 - JUDr. Antónia Bednarčík (108.61 kB)
890 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 890 - Mgr. Zuzana Belanová (109.33 kB)
891 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 891 - JUDr. Miroslav Majerník (108.59 kB)
892 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 892 - JUDr. Katarína Morová (109.05 kB)
893 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 893 - JUDr. Tomáš Rudáš (109.54 kB)
894 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 894 - Mgr. Stanislava Salajová (109.44 kB)
895 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 895 - JUDr. Katarína Skubáková (109.06 kB)
896 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 896 - JUDr. Dominika Vavreková, LL.M. (108.92 kB)
897 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Ľubomíra Šablu, sudcu Okresného súdu Revúca na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 897 (92.88 kB)
898 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Mária Šuleja, sudcu Okresného súdu Brezno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 898 (91.85 kB)
899 Dočasné pridelenie JUDr. Ingrid Kišacovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Nitre, na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Topoľčany, vymenovanej do funkcie ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 899 (96.76 kB)
900 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Žiar nad Hronom Uznesenie č. 900 (97.94 kB)
901 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 901 k presunu bodov programu (93.01 kB)
902 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 902 - JUDr. Jarmila Badíková (108.57 kB)
903 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 903 - JUDr. Ján Gallo (108.83 kB)
904 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 904 - JUDr. Magdaléna Korčáková (109.52 kB)
905 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 905 - Marián Kusý (108.44 kB)
1 2 3 »