Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

52. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 29. mája 2017
  • 10:30 hod.
  • Miestodržiteľský palác
  • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie | Materiál Číslo uznesenia Názov uznesenia
52. zasadnutie Súdnej rady SR 886 Uznesenie č. 886 k volebnej komisii (94.53 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 887 Uznesenie č. 887 k schváleniu programu (111.86 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 888 Uznesenie č. 888 - JUDr. Dana Bartová (108.67 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 889 Uznesenie č. 889 - JUDr. Antónia Bednarčík (108.61 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 890 Uznesenie č. 890 - Mgr. Zuzana Belanová (109.33 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 891 Uznesenie č. 891 - JUDr. Miroslav Majerník (108.59 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 892 Uznesenie č. 892 - JUDr. Katarína Morová (109.05 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 893 Uznesenie č. 893 - JUDr. Tomáš Rudáš (109.54 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 894 Uznesenie č. 894 - Mgr. Stanislava Salajová (109.44 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 895 Uznesenie č. 895 - JUDr. Katarína Skubáková (109.06 kB)
2 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu 896 Uznesenie č. 896 - JUDr. Dominika Vavreková, LL.M. (108.92 kB)
3 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Ľubomíra Šablu, sudcu Okresného súdu Revúca na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 897 Uznesenie č. 897 (92.88 kB)
4 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Mária Šuleja, sudcu Okresného súdu Brezno na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici 898 Uznesenie č. 898 (91.85 kB)
5 Dočasné pridelenie JUDr. Ingrid Kišacovej, PhD., sudkyne Krajského súdu v Nitre, na výkon funkcie predsedníčky Okresného súdu Topoľčany, vymenovanej do funkcie ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky 899 Uznesenie č. 899 (96.76 kB)
7 Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Žiar nad Hronom 900 Uznesenie č. 900 (97.94 kB)
1 Prerokovanie návrhu programu 901 Uznesenie č. 901 k presunu bodov programu (93.01 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 902 Uznesenie č. 902 - JUDr. Jarmila Badíková (108.57 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 903 Uznesenie č. 903 - JUDr. Ján Gallo (108.83 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 904 Uznesenie č. 904 - JUDr. Magdaléna Korčáková (109.52 kB)
6 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 905 Uznesenie č. 905 - Marián Kusý (108.44 kB)
1 2 3 »