Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

6. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 16. apríla 2013
  • budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava
  • zasadacia miestnosť č. 477, IV. poschodie

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
81 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 81 (143.01 kB)
82 6. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (92.97 kB)
83 Správa o výsledkoch revízie Okresného súdu Levice Uznesenie č. 83 (93.03 kB)
84 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 84 (107.4 kB)
85 Návrh na preloženie JUDr. Ivety Záleskej, sudkyne Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne Uznesenie č. 85 (92.96 kB)
86 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Márie Vrtochovej, sudkyne OS Bánovce nad Bebravou, Mgr. Ivany Šlesarovej, sudkyne OS Považská Bystrica a Mgr. Ivana Kubínyiho, sudcu OS Nové Mesto nad Váhom, na výkon funkcie sudcu na KS v Trenčíne Uznesenie č. 86 (96.69 kB)
87 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Noema Turanovičová, podpredsedníčka Okresného súdu Prievidza Uznesenie č. 87 (95.76 kB)
88 Žiadosť predsedu Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhu na piatich členov skúšobnej komisie a piatich náhradníkov skúšobnej komisie Uznesenie č. 88 (113.29 kB)
89 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 89 (108.63 kB)
90 Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky Uznesenie č. 90 (109.31 kB)
91 Posúdenie návrhu kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z hľadiska náležitostí uvedených v Čl. 12 a Čl. 13 Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 91 (109.25 kB)
92 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k legislatívnym iniciatívam smerujúcim k zrušeniu imunity sudcov Uznesenie č. 92 (112.7 kB)
93 Voľba kandidáta na člena Poradného panelu expertov pre posúdenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Uznesenie č. 93 (91.81 kB)
94 Návrh na schválenie harmonogramu revízií Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 94 (93.65 kB)
95 Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, 5. – 7. jún 2013, Sofia Uznesenie č. 95 (95.84 kB)
96 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Richarda Bureša, sudcu Okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 96 (94.58 kB)