Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 20. mája 2013
 • 21. mája 2013 o 9:30 hod.
 • V hoteli Marlene, Oščadnica Dedovka č. 1799, 023 01 Oščadnica

Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie 93.38 kB

Zápisnica 396.78 kB

AUDIO 49.72 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  98
 2. Č. materiálu:
  SR 107/2013
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Čadca
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  99
 3. Č. materiálu:
  SR 56/2013
  Predkladá:
  Vedúci revízneho odelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  100
 4. Č. materiálu:
  KSR 62/2013
  Predkladá:
  Vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  101
 5. Č. materiálu:
  SR 103/2013
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  102
 6. Č. materiálu:
  SR 104/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  106
 7. Č. materiálu:
  SR 105/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  103
 8. Č. materiálu:
  SR 106/2013
  Predkladá:
  Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  104
 9. Č. materiálu:
  SR 64/2013
  Predkladá:
  Sudcovské rady
  Č. uznesenia:
 10. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  SR 99/2013
  Predkladá:
  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  105
 12. Č. materiálu:
  SR 43/2013
  Predkladá:
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  107
 13. Č. materiálu:
  SR 108/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  108
 14. Č. materiálu:
  SR 68/2013
  Predkladá:
  JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  110
 15. Č. materiálu:
  SR 65/2013
  Predkladá:
  JUDr. Erika Némethová Stiffelová
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  109
 16. Č. materiálu:
  SR 15/2011
  Predkladá:
  JUDr. Arpád Pastorek
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  SR 114/2013
  Predkladá:
  Členovia komisie schválenej uznesením č. 79
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  112

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 98/2013
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 97/2013
  Predkladá:
  Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: