Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 20. mája 2013
  • 21. mája 2013 o 9:30 hod.
  • V hoteli Marlene, Oščadnica Dedovka č. 1799, 023 01 Oščadnica

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
97 7. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (93.38 kB)
98 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 98 (145.17 kB)
99 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 99 (105.39 kB)
100 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Banská Bystrica Uznesenie č. 100 (91.47 kB)
101 Organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 101 ()
102 Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 102 (93.83 kB)
103 Kritériá pre vypracovanie revíznych správ Uznesenie č. 103 (91.87 kB)
104 Kritériá na preloženie a dočasné pridelenie sudcov Uznesenie č. 104 (90.12 kB)
105 Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Želmíra Šebová Uznesenie č. 105 (95.68 kB)
106 Rokovací poriadok Súdnej rady Slovenskej republiky Uznesenie č. 106 (93.46 kB)
107 Voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Uznesenie č. 107 (93.89 kB)
108 Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie JUDr. Márie Šramkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 108 (93.21 kB)
109 Žiadosť JUDr. Eriky Némethovej Stiffelovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava IV, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava V Uznesenie č. 109 (92.64 kB)
110 Žiadosť JUDr. Tatiany Redenkovičovej Koprdovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava IV Uznesenie č. 110 (93.73 kB)
112 Plnenie uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky č. 79 z 28. marca 2013 (novely statusových zákonov) Uznesenie č. 112 (101.75 kB)