Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

8. zasadnutie Súdnej rady SR

  • 20. júna 2013
  • 21. júna o 10:00 hod.
  • v hoteli Armales, Duchnovičova 282/1, 067 01 Stakčín

Zoznam dokumentov

Číslo bodu Rokovanie / Materál Číslo / Názov uznesenia
113 8. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie k voľbe členov volebnej komisie (94.42 kB)
114 Prerokovanie návrhu programu Uznesenie č. 114 (153.76 kB)
115 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Uznesenie č. 115 (106.72 kB)
116 Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Partizánske Uznesenie č. 116 (133.41 kB)
117 Návrh na preloženie JUDr. Evy Behranovej, sudkyne Okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave Uznesenie č. 117 (94.21 kB)
118 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Lenky Praženkovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 118 (95.31 kB)
119 Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Dariny Kriváňovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie č. 119 (94.97 kB)
120 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesenie č. 120 (96.6 kB)
121 Hodnotiaca správa Európskej Únie – konfrontácia výsledkov – Nástroj pre efektivitu justície a jej rast Uznesenie č. 121 (93.11 kB)
122 Informácia k majetkovým priznaniam sudcov za rok 2012 Uznesenie č. 122 (91.86 kB)
123 8. zasadnutie Súdnej rady SR Uznesenie č. 123 - Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k útokom na Ústavný súd Slovenskej republiky a zvlášť jeho predsedníčku (95.86 kB)
124 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky k sťažnosti Mgr. P. R. Uznesenie č. 124 (96 kB)
125 Informácia JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou o podaní adresovanom ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky Uznesenie č. 125 (95.6 kB)