Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Aktualizovaný návrh rozpočtu súdnictva na roky 2023 - 2025