Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Dočasné pridelenie Andreja Matušovica, sudcu preloženého na Krajský súd v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. mája 2023, na výkon funkcie predsedu Okresného súdu Žiar nad Hronom