Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Dočasné pridelenie JUDr. Petra Molčana, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici, na výkon funkcie predsedu Správneho súdu v Banskej Bystrici, vymenovaného do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky