Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 14. decembra 2022
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 111.04 MB

Zápisnica 1.37 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1138/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  350/2022, 351/2022, 352/2022, 353/2022
 2. Č. materiálu:
  CR-1747/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  354/2022
 3. Č. materiálu:
  CR-1748/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  355/2022
 4. Č. materiálu:
  CR-1465/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  356/2022
 5. Č. materiálu:
  CR-1445/2022, CR-1469/2022, CR-1492/2022, CR-1517/2022, CR-1523/2022, CR-1532/2022, CR-1541/2022, CR-1543/2022, CR-1549/2022, CR-1582/2022, CR-1583/2022, CR-1642/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený/neschválený/odložený
  Č. uznesenia:
  357/2022, 358/2022, 359/2022, 360/2022, 361/2022, 362/2022, 363/2022, 364/2022, 365/2022, 366/2022, 367/2022, 368/2022, 369/2022, 370/2022, 371/2022, 372/2022, 373/2022
 6. Č. materiálu:
  CR-1831/2022
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  374/2022