Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Dočasné pridelenie Pavla Tkáča, sudcu Krajského súdu v Košiciach, na výkon funkcie predsedu Správneho súdu v Košiciach, vymenovaného do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky