Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

19. Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020