Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020