Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

22. Dodatok č. 7 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2020