Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

25. Dohoda súdnej rady, či reflektovať na pripomienky organizácie Súdené rodiny a organizátorov protestu Za naše deti k uzneseniu súdnej rady č. 256/2020