Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Doplnenie členov etickej komisie Súdnej rady Slovenskej republiky pre prípravu etického kódexu sudcov Slovenskej republiky

  • Materiál č.: CR 1558/2022 14. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: členka Súdnej rady Slovenskej republiky - Petra Príbelská
  • Výsledok: schválený