Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Doplnenie databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií a určenie obvodov pre hodnotiace komisie

  • Materiál č.: SR 7/2021, SR 800/2021 19. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený