Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Doplnenie komisie na prípravu podnetu sudcovských zákonov a vo vzťahu k príprave kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov