Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Doplnenie zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky do pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Vhodné podmienky na súde pre rodinnoprávnu agendu“