Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Etická dilema – ocenenia sudcov udelené zastupiteľským úradom cudzieho štátu