Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Informácia k podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 29.4.2022

  • Materiál č.: CR-366/2023 1. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková
  • Výsledok: odložený