Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 17. januára 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 179.28 MB

Zápisnica 2.13 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-8/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  1/2023, 2/2023, 17/2023, 29/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-154/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  3/2023, 4/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-1813/2022
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  CR-102/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  5/2023
 5. Č. materiálu:
  CR-358/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  6/2023
 6. Č. materiálu:
  CR-326/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  vypustený
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  CR-247/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  CR-216/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  7/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-183/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený/ukladá
  Č. uznesenia:
  8/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-31/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  9/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-118/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 12. Č. materiálu:
  CR-241/2022
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  CR-607/2023, CR-605/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  11/2023, 12/2023
 14. Č. materiálu:
  CR-606/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  13/2023
 15. Č. materiálu:
  CR-249/2023, CR-250/2023, CR-248/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  14/2023, 15/2023, 16/2023
 16. Č. materiálu:
  CR-229/2023, CR-190/2023, CR-83/2023, CR-175/2023, CR-156/2023, CR-200/2023, CR-176/2023, CR-174/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený/neschválený
  Č. uznesenia:
  19/2023, 20/2023, 21/2023, 22/2023, 23/2023, 24/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023, 28/2023
 17. Č. materiálu:
  CR-368/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  berie na vedomie/ukladá
  Č. uznesenia:
  10/2023
 18. Č. materiálu:
  CR-366/2023
  Predkladá:
  Členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  CR-8/2023
  Predkladá:
  Členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková
  Materiál:
  odložený/ukladá
  Č. uznesenia:
  18/2023
 20. Č. materiálu:
  CR-177/2023
  Predkladá:
  Členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia: