Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Informácia Ministerstva spravodlivosti SR o ukončení IV. kola hodnotenia GRECO - Druhý dodatok k druhej správe o stave plnenia - Slovenská republika

  • Materiál č.: SR 815/2020 1. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: vzatý na vedomie