Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

1. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 15. januára 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

zápisnica 513.12 kB

Zvukový záznam 161.37 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  1/2021
 2. Č. materiálu:
  SR 813/2020
  Predkladá:
  Oprávnené subjekty
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021
 3. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  6/2021
 4. Č. materiálu:
  SR 1/2021
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  preložený
  Č. uznesenia:
  7/2021
 5. Č. materiálu:
  SR 814/2020
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  8/2021
 6. Č. materiálu:
  SR 779/2020
  Predkladá:
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  9/2021
 7. Č. materiálu:
  SR 815/2020
  Predkladá:
  Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  10/2021
 8. Č. materiálu:
  SR 4/2021
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  11/2021