Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Informácia o hlavných zisteniach z ENCJ prieskumu medzi sudcami o ich nezávislosti za obdobie 2019 – 2022