Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 20. júla 2022
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8

Zápisnica 162.75 kB

Zvukový záznam 113.61 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR 1365/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  136/2022
 2. Č. materiálu:
  CR 237/2022, CR 1086/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  137/2022, 138/2022
 3. Č. materiálu:
  CR 238/2022, CR 239/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  139/2022, 140/2022, 141/2022, 142/2022
 4. Č. materiálu:
  CR 721/2022
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  143/2022
 5. Č. materiálu:
  CR 1072/2022
  Predkladá:
  vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Prešove
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  144/2022
 6. Č. materiálu:
  CR 1311/2022
  Predkladá:
  vedúca Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  145/2022
 7. Č. materiálu:
  CR 1253/2022
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  146/2022
 8. Č. materiálu:
  CR 1095/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  CR 246/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  147/2022
 10. Č. materiálu:
  CR 1365/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválené
  Č. uznesenia:
  149/2022
 11. Č. materiálu:
  CR 1365/2022
  Predkladá:
  členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Katarína Javorčíková
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  150/2022, 151/2022
 12. Č. materiálu:
  CR 1381/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  152/2022
 13. Č. materiálu:
  CR 1382/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  CR 1365/2022
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  148/2022