Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Informácia o liste ministra spravodlivosti Slovenskej republiky k zvýšeniu platov zamestnancov súdov a o valorizácii platov na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky