Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Informácia o mimoriadnom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a o stretnutí projektových tímov Európskej siete súdnych rád

  • Materiál č.: SR 267/2018 8. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy