Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Informácia o odloženom podnete vo veci prešetrenia výkonu funkcie sudcov, ktorí súbežne vykonávajú aj činnosť vysokoškolských pedagógov