Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 15. augusta 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 146.49 MB

Zápisnica 821.9 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1364/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  308/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-1341/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  309/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-214/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  315/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-709/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  315/2023
 5. Č. materiálu:
  CR-1175/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  315/2023
 6. Č. materiálu:
  CR-1334/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  315/2023
 7. Č. materiálu:
  CR-1268/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  315/2023
 8. Č. materiálu:
  CR-1369/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  315/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-1381/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  312/2023, 313/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-1364/2023
  Predkladá:
  Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Peter Šamko
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  315/2023
 11. Č. materiálu:
  CR-1264/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  310/2023, 311/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-1364/2023
  Predkladá:
  členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky - Elena Berthotyová, Eva Mišíková, Ján Gandžala, Ján Mazák
  Materiál:
  prerokovaný
  Č. uznesenia:
  314/2023