Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Informácia o podkladoch na stanovisko súdnej rady k Podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 29.4.2022