Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Informácia o vyhlásení Európskej asociácie sudcov k zmenám súdnej mapy na Slovensku