Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Informácia o Zámere skupiny sudkýň a sudcov Slovenskej republiky vytvoriť vo vnútri súdnictva podmienky na štúdium a vzdelávanie sa vo francúzskom jazyku