Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 23. septembra 2021
 • 09:00 hod.
 • prostredníctvom dištančnej formy

Zvukový záznam 328.47 MB

Zápisnica 556.79 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 52/2021, SR 66/2021, SR 11/2021, SR 291/2021, SR 9/2021, SR 423/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  , , , , , , , , , , , ,
 3. Č. materiálu:
  SR 64/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 4. Č. materiálu:
  SR 477/2021
  Predkladá:
  JUDr. Katarína Maniačková
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  SR 15/2021
  Predkladá:
  Mgr. Tomáš Saraka
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 588/2021, SR 589/2021, SR 635/2021, SR 633/2021
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
  , , , , , ,
 7. Č. materiálu:
  SR 645/2021
  Predkladá:
  predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 244/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  zrušený
  Č. uznesenia:
 9. Č. materiálu:
  SR 473/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Košiciach
  Č. uznesenia:
  , ,
 10. Č. materiálu:
  SR 422/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Žiline
  Č. uznesenia:
  ,
 11. Č. materiálu:
  SR 610/2021, SR 578/2021, SR 636/2021
  Predkladá:
  predseda Krajského súdu v Bratislave
  Č. uznesenia:
  , ,
 12. Č. materiálu:
  SR 491/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Krajského súdu v Prešove
  Č. uznesenia:
 13. Č. materiálu:
  SR 638/2021
  Predkladá:
  ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 14. Č. materiálu:
  SR 75/2021
  Predkladá:
  predsedníčka Sudcovskej rady pri Krajskom súdu v Banskej Bystrici za Kolégium sudcovských rád
  Č. uznesenia:
 15. Č. materiálu:
  SR 7/2021
  Predkladá:
  oprávnené subjekty
  Č. uznesenia:
  ,
 16. Č. materiálu:
  SR 684/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 17. Č. materiálu:
  SR 685/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 18. Č. materiálu:
  SR 689/2021
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Č. uznesenia:
 19. Č. materiálu:
  Predkladá:
  členka súdnej rady
  Č. uznesenia:
 20. Č. materiálu:
  SR 694/2021
  Predkladá:
  člen súdnej rady
  Č. uznesenia: