Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

26. Informácia Súdnej rady Slovenskej republiky o tom, ako odvolanie sudcov z dôvodu veku prezidentkou republiky ovplyvnilo databázu a zloženie hodnotiacich komisií