Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Kritériá na zloženie hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov - tzv. kľúč, ktorým sa budú obsadzovať miesta v hodnotiacich komisiách (z akého kraja sa budú vyberať členovia hodnotiacej komisie pre potreby iného kraja)

  • Materiál č.: SR 234/2017 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený