Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. List podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 50715/2017-82-BK z 10. novembra 2017 k zástupcovi Slovenskej republiky v Konzultatívnej rade európskych sudcov

  • Materiál č.: SR 302/2017 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný