Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 26. feruára 2018
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

AUDIO 44.79 MB

Zápisnica 397.68 kB

Uznesenie č. 28/2018 k volebnej komisii 94.38 kB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  29/2018, 30/2018, 31/2018
 2. Č. materiálu:
  SR 296/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  32/2018
 3. Č. materiálu:
  SR 302/2017
  Predkladá:
  Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  33/2018
 4. Č. materiálu:
  SR 97/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  34/2018, 35/2018
 5. Č. materiálu:
  SR 98/2018
  Predkladá:
  Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 6. Č. materiálu:
  SR 101/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  36/2018, 37/2018
 7. Č. materiálu:
  SR 112/2018
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  39/2018
 8. Č. materiálu:
  KSR 173/2017
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  40/2018
 9. Č. materiálu:
  SR 92/2017
  Predkladá:
  JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Mgr. Dušan Čimo
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  41/2018, 42/2018, 43/2018, 44/2018, 45/2018, 46/2018, 47/2018, 48/2018, 49/2018, 50/2018, 51/2018, 52/2018
 10. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedovia okresných súdov
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  53/2018, 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018, 58/2018, 59/2018, 60/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018
 11. Č. materiálu:
  SR 55/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  38/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 99/2018
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 111/2018
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: