Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. List vedenia Súdnej rady Slovenskej republiky o námetoch na spoluprácu Súdnej rady Slovenskej republiky so Združením sudcov Slovenska, iniciatívou Za otvorenú justíciu