Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Menovanie zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky do Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj