Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Návrh ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na odloženie účinnosti implementácie súdnej mapy