Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

20. Návrh na dočasné riešenie hodnotenia sudcov pre nefunkčnosť hodnotiacej komisie č. 1