Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Návrh na odvolanie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky

 • Materiál č.: SR 525/2020 9. zasadnutie Súdnej rady SR
 • Predkladateľ: JUDr. Katarína Javorčíková
  JUDr. Eva Mišíková
  JUDr. Alena Svetlovská
  JUDr. Juraj Kliment
  JUDr. Andrej Majerník
  JUDr. Lajos Mészáros
 • Výsledok: Zasadnutie Súdnej rady SR sa neuskutočnilo