Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh na určenie mesačného príplatku podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky