Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

22. Návrh poverenej predsedníčky Správneho súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Dany Jelinkovej Dudzíkovej, LL. M., sudkyne Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudkyne na Správny súd v Bratislave