Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 14. feruára 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zvukový záznam 208.09 MB

Zápisnica 2.69 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-756/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  30/2023, 31/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-177/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  32/2023
 3. Č. materiálu:
  CR-366/2023
  Predkladá:
  Členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  33/2023, 36/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-757/2023
  Predkladá:
  Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 5. Č. materiálu:
  CR-326/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  34/2023
 6. Č. materiálu:
  CR-247/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  35/2023
 7. Č. materiálu:
  CR-437/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  37/2023
 8. Č. materiálu:
  CR-32/2023, CR-777/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  38/2023, 39/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-427/2023
  Predkladá:
  Členka Súdnej rady Slovenskej republiky - Lucia Berdisová
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  40/2023, 41/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-99/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  CR-736/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  43/2023, 44/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-709/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  45/2023
 13. Č. materiálu:
  CR-29/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  64/2023
 14. Č. materiálu:
  CR-783/2023
  Predkladá:
  Členky a člen Súdnej rady Slovenskej republiky - K. Javorčíková, A. Svetlovská, Ľ. Bradáč
  Materiál:
  preložený
  Č. uznesenia:
  62/2023
 15. Č. materiálu:
  CR-89/2023, CR-95/2023, CR-96/2023, CR-90/2023, CR-367/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  46/2023, 47/2023, 48/2023, 49/2023, 50/2023, 51/2023
 16. Č. materiálu:
  CR-605/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  52/2023
 17. Č. materiálu:
  CR-601/2023, CR-231/2023, CR-259/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  53/2023, 54/2023, 55/2023
 18. Č. materiálu:
  CR-71/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  42/2023
 19. Č. materiálu:
  CR-14/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  56/2023
 20. Č. materiálu:
  CR-749/2023, CR-750/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  57/2023, 58/2023
 21. Č. materiálu:
  CR-771/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  59/2023, 60/2023
 22. Č. materiálu:
  CR-786/2023
  Predkladá:
  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  61/2023
 23. Č. materiálu:
  CR-829/2023
  Predkladá:
  Členka Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  63/2023, 63/2023