Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Aleny Mazúrovej, sudkyne Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach