Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Borisa Brondoša, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach