Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Diany Bičovej, sudkyne Okresného súdu Trebišov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach