Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Jany Dudíkovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach