Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

19. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Natálie Štrkolcovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach